اقامت سرمایه گذاری

اقامت سرمایه‌گذاری آذربایجان

کشور جمهوری آذربایجان به دلیل استخراج نفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از رونق خوبی برخورد بوده است اما به دلیل جنگ قره باغ با تورم شدید رو به‌ رو شد و به تبع آن قدرت خرید مردم جمهوری آذربایجان کاهش چشم گیری…

اقامت سرمایه‌گذاری اتریش

سرمایه‌گذاری‌های منفعل مانند سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی و یا املاک و مستغلات برای برنامه شهروندی واجد شرایط برای کشور اتریش نیست. برای مهاجرت به اتریش از طریق سرمایه‌گذاری حداقل مبلغی تعریف نشده است، اما به طور کلی مبلغی…