اعزام هیأت های تجاری،
تورهای نمایشگاهی و بازدیدهای تخصصی

نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش (MAWEV 2018)

فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش(MAWEV) لینز ، اتریش ۲۳-۲۶ اسفند ۱۳۹۶ دانلود پکیجMAWEV 2018 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ...

ادامه مطالعه