تورهای نمایشگاهی

تور کلاسیک ژاپن

تور کلاسیک ژاپن

  «برنامه رفاهی و بازدید تور کلاسیک ژاپن»   روز برنامه تور روز اول ·   پرواز رفت به تهران روز دوم  ·   ورود به توکیو ·   ترانسفر به هتل و Check-in هتل ·   اقامت در هتل روز سوم ·   صرف…

نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان (ISM 2018)

نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان (ISM 2018)

  فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان کلن ، آلمان ۰۸-۱۱ بهمن ۱۳۹۶ دانلود پکیج نمایشگاه ISM 2018 با عنایت به برنامه ریزیهای انجام شده، شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در نظر دارد نسبت به اعزام…

نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش (MAWEV 2018)

نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش (MAWEV 2018)

فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش(MAWEV) لینز ، اتریش ۲۳-۲۶ اسفند ۱۳۹۶ دانلود پکیجMAWEV 2018 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎری و…