اعزام هیأت های تجاری و تخصصی

دوازدهمین تور تخصصی حقوقدانان

دوازدهمین تور تخصصی حقوقدانان

  تور تخصصی و تفریحی اروپا ویژه وکلاء و حقوقدانان کشور   [با هدف بازدید از مراکز بین المللی، قضایی و حقوقی]   UNITED NATIONS OFFICE, SORBONNE LAW SCHOOL, THE HAGUE PEACE PALACE OF GENEVA, PARIS & THE HAGUE   v روز:…

نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان (ISM 2018)

نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان (ISM 2018)

  فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان کلن ، آلمان ۰۸-۱۱ بهمن ۱۳۹۶ دانلود پکیج نمایشگاه ISM 2018 با عنایت به برنامه ریزیهای انجام شده، شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در نظر دارد نسبت به اعزام…

نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش (MAWEV 2018)

نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش (MAWEV 2018)

فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه ماشین آلات ساختمان اتریش(MAWEV) لینز ، اتریش ۲۳-۲۶ اسفند ۱۳۹۶ دانلود پکیجMAWEV 2018 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎری و…

اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)

اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)

فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه غذای خلیج فارس (گلفود ۲۰۱۷)
امارات متحده عربی، مرکز تجارت جهانی دبی
۸ لغایت ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۵