نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان (ISM 2018)

نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان (ISM 2018)

  فراخوان اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه شیرینی و شکلات آلمان کلن ، آلمان ۰۸-۱۱ بهمن ۱۳۹۶ دانلود پکیج نمایشگاه ISM 2018 با عنایت به برنامه ریزیهای انجام شده، شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در نظر دارد نسبت به اعزام…

نمایشگاه باغبانی و گل و گیاه (SIVAL2018)

نمایشگاه باغبانی و گل و گیاه (SIVAL2018)

 نمایشگاه باغبانی و گل و گیاه (SIVAL) آنژه ، فرانسه ۲۶-۲۸ دی ۱۳۹۶ دانلود پکیج نمایشگاه (SIVAL 2018) سازمان صنعت، معدن و تجارت با مشارکت دایره بین الملل “گروه تخصصی مهام” در نظر دارد یک هیأت تجاری و بازاریابی متشکل…