طعم کشورهای آلمانی زبان + فرانسه!

طعم کشورهای آلمانی زبان + فرانسه!

GERMAN TASTE! طعم کشورهای آلمانی زبان + فرانسه!   «۹ روز به یاد ماندنی»   اتریش(۳شب)  –  سوییس(۲شب)  +   فرانسه(۳شب)   «تاریخ های سفر»   گروه اول: رفت: پنج شنبه ۱۰/تیرماه/۱۳۹۵           برگشت: جمعه ۱۸/تیرماه/۱۳۹۵   گروه دوم: رفت: جمعه ۱۵/مردادماه/۱۳۹۵…

طعم کشورهای فرانسوی زبان + ایتالیا!

طعم کشورهای فرانسوی زبان + ایتالیا!

FRENCH TASTE! طعم کشورهای فرانسوی زبان + ایتالیا!   « ۱۰ روز به یاد ماندنی »   فرانسه(۳شب)  –  بلژیک(گشت)  –   هلند(۳شب)  +   ایتالیا(۳شب)   «تاریخ های سفر»   گروه اول: رفت: سه شنبه ۱۵/تیرماه/۱۳۹۵          برگشت: پنج…

گروه تخصصی مهام

گروه تخصصی مهام

دایره بین الملل واحد آموزش و پژوهش “گروه تخصصی مهام” با رسالت کمک به ارتقاء سطح دانش متخصصین کشور و به منظور استفاده از فرصت های علمی و آموزشی تخصصی در سطح بین الملل و علی الخصوص کشورهای پیشتاز و صاحب…