اقامت سرمایه گذاری

اقامت سرمایه‌گذاری آذربایجان

کشور جمهوری آذربایجان به دلیل استخراج نفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از رونق خوبی برخورد بوده است اما به دلیل جنگ قره باغ با تورم شدید رو به‌ رو شد و به تبع آن قدرت خرید مردم جمهوری آذربایجان کاهش چشم گیری پیدا کرده اما با دو برنامه اقتصادی که با کمک صندوق بین‌المللی پول درکشور جمهوری آذر بایجان به اجرا در آمد با عث شد که تورم ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ به صفر درصد در سال  ۲۰۰۰ برسد.

در سال ۲۰۰۸ با تصویب و اجرای قوانینی مانند تسهیل و کاهش در مراحل و روند آغاز کسب و کار و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانست نظام مالیاتی نوینی را تدوین کند و مدت زمان ثبت شرکت را از ۶۱ روز به ۱۱روز برساند.

قانون سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری آذربایجان که در سال ۱۹۹۲ میلادی تصویب شده است البته این قانون در سال‌های اخیر دچار اصلاحاتی شده است.

برخی از اصلاحات مهم در قانون سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان

-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بدون هیچ مجوزی به خرید سهام در بورس اقدام کند.
-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند هرمقدار که بخواهد سهامدار شرکت‌های فعال شود.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در کشور جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری کند و صدرصد سهام شرکت را تصاحب کند.
-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بدون هیچ مجوزی شعبه شرکت خارجی را در آذربایجان افتتاح کند.
-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بدون هیچ گونه مانعی سود و دارایی شرکت را به کشور خارجی منتقل کند.

اقامت از طریق سرمایه‌گذاری در کشور جمهوری آذربایجان

در کشور جمهوری آذربایجان به دو طریق دایم و موقت می‌توان اقامت دریافت کرد.

اقامت موقت:
افرادی که دارای حساب بانکی معتبر و گردش مالی مناسبی می‌باشند می‌توانند از سازمان
 مهاجرت جمهوری آذربایجان در خواست دعوت‌نامه کنند. دعوت نامه مربوطه در صورتیکه مورد تایید سازمان مهاجرت قرار بگیرد سرمایه‌گذار خارجی باید به کنسولگری رفته و دعوت‌نامه را دریافت و برای مراحل بعدی کسب اقامت اقدام کند.

اقامت دایم:
سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور جمهوری آذربایجان می‌تواند با ارایه یک بیزینس پلن قوی و با داشتن

کشور جمهوری آذربایجان به دلیل استخراج نفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از رونق خوبی برخورد بوده است اما به دلیل جنگ قره باغ با تورم شدید رو به‌ رو شد و به تبع آن قدرت خرید مردم جمهوری آذربایجان کاهش چشم گیری پیدا کرده اما با دو برنامه اقتصادی که با کمک صندوق بین‌المللی پول درکشور جمهوری آذر بایجان به اجرا در آمد با عث شد که تورم ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ به صفر درصد در سال  ۲۰۰۰ برسد.

در سال ۲۰۰۸ با تصویب و اجرای قوانینی مانند تسهیل و کاهش در مراحل و روند آغاز کسب و کار و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانست نظام مالیاتی نوینی را تدوین کند و مدت زمان ثبت شرکت را از ۶۱ روز به ۱۱روز برساند.

قانون سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری آذربایجان که در سال ۱۹۹۲ میلادی تصویب شده است البته این قانون در سال‌های اخیر دچار اصلاحاتی شده است.

برخی از اصلاحات مهم در قانون سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان:
-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بدون هیچ مجوزی به خرید سهام در بورس اقدام کند.

-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند هرمقدار که بخواهد سهامدار شرکت‌های فعال شود.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در کشور جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری کند و صدرصد سهام شرکت را تصاحب کند.
-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بدون هیچ مجوزی شعبه شرکت خارجی را در آذربایجان افتتاح کند.
-سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بدون هیچ گونه مانعی سود و دارایی شرکت را به کشور خارجی منتقل کند.

اقامت از طریق سرمایه‌گذاری در کشور جمهوری آذربایجان:

در کشور جمهوری آذربایجان به دو طریق دایم و موقت می‌توان اقامت دریافت کرد.

اقامت موقت:
افرادی که دارای حساب بانکی معتبر و گردش مالی مناسبی می‌باشند می‌توانند از سازمان مهاجرت جمهوری آذربایجان در خواست دعوت‌نامه کنند. دعوت نامه مربوطه در صورتیکه مورد تایید سازمان مهاجرت قرار بگیرد سرمایه‌گذار خارجی باید به کنسولگری رفته و دعوت‌نامه را دریافت و برای مراحل بعدی کسب اقامت اقدام کند.

اقامت دایم:
سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور جمهوری آذربایجان می‌تواند با ارایه یک بیزینس پلن قوی و با داشتن مبلغ دست کم پنجاه هزار منات یا شصت و پنج هزار دلار در حساب بانکی خود برای اقامت دایم جمهوری آذربایجان اقدام کند.

-طرق کسب اقامت در آذربایجان سرمایهگذاری در آذربایجان می باشد.
-سرمایه گذاری از طریق خرید مغازه در کشور جمهوری آذربایجان
-سرمایه گذاری از طریق ایجاد سپرده بانکی
-سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشتغال در جمهوری آذربایجان

مراحل اقامت در آذربایجان:
-استعلام گذرنامه
-دریافت دعوتنامه سه ماهه از اداره مهاجرت
-حضور شخص در کشور جمهوری آذربایجان به منظور ارایه مدارک مربوطه برای دریافت کارت اقامت کشور جمهوری آذربایجان
-تحویل کارت اقامت ظرف چهل روز
-خرید اپارتمان ظرف یک ماه در جمهوری آذربایجان

قواعد مربوط به ثبت شرکت در جمهوری آذربایجان

ثبت شرکت در جمهوری آذربایجان نیازمند سابقه مدیریتی موثر و خوب در زمینه مربوطه می باشد.

اشخاص مورد نیاز برای ثبت شرکت:

-موسس

-مدیر عامل

-حسابدار (در ابتدای شروع کار به وجود حسابدار نیازی نمی‌باشد ولی بعد از انجام کارهای ثبت باید حسابدار معرفی شود)

در زمان تحویل مدارک، اعضا شرکت موظف به دریافت ویزا برای ورود به کشور آذربایجان می باشند.

این اشخاص برای دو نوع ویزا، بسته به دلخواه خود می توانند اقدام کنند :

 -ویزا اقامت دایم

 -ویزای موقت

مدارک لازم برای ثبت شرکت:

-ارایه کپی پاسپورت

-ارایه وکالت‌نامه به وکیل جهت انجام کارهای ثبت شرکت.

-ارایه فرم سنوات اشتغال به کار در زمینه موضوع ثبتی شرکت

-ارایه برگ تاییدیه کنسولگری جمهوری آذربایجان در ایران

در ضمن باید در زمان فرایند درخواست ویزا باید محل مربوط به شرکت اجاره و خریداری شود و در زمان ثبت شرکت مدارک مربوط به اجاره و یا خرید ضمیمه درخواست شود.

در صورت انجام فراینده مربوطه:

۱.پروانه شرکت صادر می شود.

۲.مجوز کار اشخاص شاغل به استنا موسس که نیاز به مجوز ندارد صادر می‌شود.

۳.ظرف مدت یک ماه مدارک و مهر شرکت به موسس تحویل داده می‌شود.

مراحل ثبت شرکت

برای ثبت شرکت در جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذار باید شش مرحله را به مدت ۱۱روز باید طی کند که شامل ارایه مدارک به اداره ثبت و اداره مالیات می باشد که در جدول زیر شرح داده شده است:

مبلغ قابل پرداخت(منات آذربایجان)

مدت زمان

شرح

*********

یک روز

احراز تاییدیه آدرس قانونی شرکت از موجر

۳۰ منات

یک روز

گواهی ثبت شرکت

۱۱+۲۰ منات

یک روز

سپرده گذاری سرمایه شرکت، دریافت رسید و پرداخت هزینه ثبت شرکت

در مرحله دوم پرداخت شده

سه روز

بایگانی پرونده ثبت شرکت و معرفی شرکت به اداره امور مالیاتی آن کشور جهت شروع کار و پرداخت مالیات.

۴۰ منات

یک روز

اخذ مهر شرکت

۳۰ منات

یک روز

اجازه افتتاح حساب بانکی شرکت

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *